diagram

Time Management Check

Dobrze i szybko: efektywne zarządzanie czasem

 

Jak mówi przysłowie, czas to pieniądz, a efektywne zarządzanie czasem to prosta droga to większego zysku przy mniejszych nakładach. HILL Time Management Check to dwu-wymiarowa analiza on-line diagnozująca efektywność indywidualną i zespołową.

 

W oparciu o jej wyniki pracujemy wspólnie z Tobą, by zoptymalizować kluczowe obszary funkcjonowania firmy: proces podejmowania decyzji, delegowanie zadań, szeregowanie priorytetów i dokonywanie analiz. Nasi eksperci, wspólnie z Twoimi pracownikami opracują sposoby zwiększenia potencjału i doskonalenia ich podstawowych umiejętności

 

Dzięki temu skracamy czas niezbędny do efektywnego zarządzania firmą, jednocześnie zapewniając zwiększoną wydajność na każdym poziomie struktury organizacyjnej.