diagram

Kompetencje międzykulturowe

Nawiguj bezpiecznie po wodach międzyanrodowych relacji biznesowych

 

Podczas rozwoju firmy na nowych rynkach umiejętność radzenia sobie z różnicami kulturowymi jest najważniejsza. Począwszy od otwarcia nowego oddziału po budowanie i utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym, Program Kompetencji Międzykulturowych oferuje krytyczny wgląd we wszelkie za i przeciw miedzynarodowego biznesu.

 

Program jest dostosowany do konkretnych potrzeb i krajów, które są istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności. Najpierw sprawdzamy mocne strony zespołu i struktury organizacyjnej zanim opracujemy plan poprawy obszarów do rozwoju zidentyfikowanych w naszej analizie.  Gwarantujemy Tobie i Twoim pracownikom głębsze zrozumienie zarządzania zróżnicowanym zespołem i możliwość czerpania korzyści z międzynarodowego know - how.