diagram

Zarządzanie zmianą

Zmiana jako nieodłączna część biznesu - jak nią zarządzać

 

Zmiana już od dawna nie jest traktowana jako biznesowy „projekt”, lecz biznesowa codzienność. To dlatego współcześnie nie przywiązuje się tak wielkiej wagi do zmiany struktury firmy, zmiany procedur, zmian wielkości zatrudnienia etc. Pomagamy ludziom akceptować zmianę jako stały element ich życia. Jednostki, zespoły, czy też organizacje różnią się zdolnością do radzenia sobie z presją, czasem i zmianą środowiska biznesowego.

Zajmujemy się zatem równocześnie trzema poziomami: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, zwracając szczególną uwagę na ludzi i ich potrzeby.

Eksperci HILL pomogą Tobie przekształcić często bolesne doświadczenie w zaskakująco przyjemne - nawet w okresach restrukturyzacji lub redukcji zatrudnienia, kiedy emocje sięgają zenitu. Gdy ludzie spotykają się i dostają wsparcie w procesie tworzenia czegoś nowego ich lęk zmniejsza się, a nowe perspektywy rodzą nową energię.

Skupienie uwagi na rezultatach jest ważne, ale ludzie są równie ważni, jeśli myślimy o prawdziwym sukcesie. Sprawimy, że Twoi pracownicy uwierzą w siebie i w swoją przyszłość, i razem, w sposób aktywny odniosą sukces.