diagram

Uprzedzenia i stereotypy

Podejmuj decyzje pozbawione uprzedzeń

 

Wiele organizacji chciałoby zwiększyć ilość kobiet na stanowiskach kierowniczych lub bezskutecznie poszukuje ekspertów od zagadnień technicznych. Wiemy, że z tymi trudnościami można sobie poradzić podejmując mądre, świadome i bezstronne decyzje.

 

Podejmowanie decyzji to istota pracy lidera. Decyzje często podejmujemy intuicyjnie. Zdarza się, że wpływ na nie mają nasze nieuświadomione tendencje. Nie są one z definicji złe, ale ich istnienie z pewnością musimy brać pod uwagę.

 

Prowadzony przez nas warsztat daje Tobie narzędzia niezbędne do zidentyfikowania własnych, nieświadomych przekonań oraz dostrzeżenia, jak wpływać one mogą na zdolność do skutecznego podejmowania najlepszych, obiektywnych decyzji w rozmaitych sytuacjach.

 

Im bardziej świadomy będziesz przyczyn, dla których podejmujesz określone decyzje, tym silniejsza gwarancja, że decyzje te podejmiesz ze słusznych powodów.