diagram

Rekrutacje

 

Rekrutacja: Opis projektu

Wspólnie opracujemy obszerny zakres obowiązków związanych z wakatem oraz stworzymy profil osobowości poszukiwanego kandydata. Kiedy będziemy posiadać pełną informację dotyczącą potrzeb i celów oraz metod realizacji zadań, przechodzimy do kolejnego etapu. 

 

Rekrutacja: Faza poszukiwań

 

Czytelne założenia oraz dogłębna znajomość rynku pracy pozwalają nam opracować optymalną strategię rekrutacyjną. Przeszukujemy nie tylko stworzone przez nas bazy danych, ale też szukamy kandydatów w branżowych mediach społecznościowych oraz korzystamy z metody executive search. Nasza wieloletnia obecność na lokalnych rynkach oraz reputacja firmy oparta na humanistycznym podejściu zapewniają dotarcie do właściwych kandydatów na poszukiwane stanowiska. 

 

Rekrutacja: Faza selekcji

 

Narzędzia, z których korzystamy pozwalają nam wykluczyć kandydatów, którzy najzwyczajniej z jakiegoś powodu nie pasują do przyjętego profilu. Aby określić rzeczywisty potencjał i dopasowanie kandydatów, korzystamy z naszej obiektywnej metody oceny i technik wywiadu kompetencyjnego oraz diagnozy psychologiczej. Podczas całego procesu jesteśmy z Tobą w ciągłym kontakcie, zapewniając przejrzystość i celowość naszych działań.

 

Rekrutacja: Decyzja

 

Na tym etapie procesu przedstawiamy przygotowaną tzw. krótką listę kandydatów, opartą o zdefiniowane wcześniej wymagania. To moment, w którym zaczynamy pracować w cieniu, podczas gdy Ty poznajesz proponowanych przez nas kandydatów. Przez cały ten czas  pozostajemy jednak do Twojej dyspozycji, by wspomagać proces decyzyjny.

 

Rekrutacja: Onboarding

 

Ostatni krok jest kluczowy dla szybkiej transformacji kandydata w pełnowartościowego pracownika. Pomożemy mu płynnie odnaleźć się w nowym miejscu pracy, poznać panujące reguły i współpracowników tak, by zespół niemal z marszu funkcjonował w sposób optymalny. Podobnie jak cztery poprzednie fazy, również i ta pomyślana jest w taki sposób, by maksymalizować efektywność i zagwarantować trafność podjętej decyzji rekrutacyjnej.