diagram

Metodologia

Dlaczego nasza metodologia jest dla nas priorytetem? Ponieważ w nią wierzymy. I odróznia nas od innych firm na rynku. Oczywiście metodologia nie jest celem samym w sobie: chodzi o szybkie i precyzyjne dotarcie do istoty sprawy. Ostatecznie chodzi o ważne decyzje, które mogą kosztować czas i pieniądze. To są też ważne godziny i dni Twojego życia.

HILL Competence Analyses

Uważamy, że same wywiady nie wystarczą, aby całkowicie zrozumieć człowieka. Szcczególnie w ograniczonym czasie przeznaczonym na rozmowę. W związku z tym nasze testy są nieodłącznym elementem wszystkich prowadzonych procesów. Pozwala to na dokładne zbadanie potencjału człowieka, lepsze dopasowanie do zespołu lub określenie obszarów do rozwoju przed podjęciem następnego kroku w karierze.

Bez obaw, nie tracimy czasu i pieniędzy. Kandydat zawsze przechodzi przez moduły związane z zakresem obowiązków. Również w języku estońskim czy mandaryńskim oraz w oceniającym umiejętności werbalne w języku rumuńskim. 28 języków pozwala na dużą elastyczność. 

Osobowość

Czy osobowość człowieka pasuje do wymagań stanowiska? Bazując na 288 odpowiedziach możemy określić indywidualny profil każdego człowieka oraz zrozumieć jefo zachowania i towarząszące emocje w różnych sytuacjach życiowych.

Profil umiejętności

Rozwiązywanie złożonych, logicznych zagadnień, umiejętności werbalne lub pamięć: kto ma umiejętności odpowiednie do konkretnego wyzwania? Gdzie jest potrzeba nadrobienia braków? Dostarczamy jasne opisy.

Zainteresowania

Indywidualne cele kariery stanowią specyficzny czynnik motywacyjny. Poznaj swoje osobiste elementy zainteresowań i stwórz optymalne możliwości rozwoju. .

Kompetencje menedżerskie

To nie tylko umiejętność. Styl zarządzania musi również pasować do kultury organizacyjnej. Analizujemy kompetencje menedżerskie pod kątem wiedzy i stylu oraz możemy zaplanować dalsze możliwości rozwoju.

Styl sprzedaży

Kto jest potrzebny w zespole handlowym? Różne sytuacje i produkty wymagają różnych stylów sprzedaży. Pokażemy, jak dana osoba działa w poszczególnych fazach sprzedaży. Pozwoli to na określenie konkretnych działań rozwojowych.

Wydajność i koncentracja

Księgowy popełniający błędy? Pilot, który ma kłopoty z koncentracją. Warto przyjrzeć się szybkości, dokładności i stylowi pracy, które są jasno i neutralnie odzwierciedlone w wynikach testu.

Kwestionariusze

Czy skuteczność i wydajność działań HR jest dla Ciebie ważna? Pomagamy dokonać wiarygodnej oceny aktualnej sytuacji w Państwa firmie. W oparciu o kompetencje i specyficzne wymagania istotne dla Twojej organizacji opracujemy odpowiednie kwestionariusze, które dostarczą nam  obiektywnych danych.

Nasze wysoce ustrukturyzowane kwestionariusze naukowe są krótkie i proste, a zatem są aktualne lingwistycznie na wszystkich poziomach zatrudnienia. Twoi pracownicy mogą wypełniać kwestionariusze online oraz w formie papierowej. Każde przeanalizujemy niezwłocznie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz od nas wdrożenia nowych kwestionariuszy, czy chcesz rozwijać istniejące, my pracujemy szybko dostarczając wyniki potrzebne do podjęcia trafnych decyzji.